โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ผู้ทำคะแนนสูงสุดแบบทดสอบซ้อม
แบบข้อสอบซ้อม ความรู้ภาษาบาลีพื้นฐาน ชุดที่ ๒
 
 
 
 
ต้องการทดสอบความรู้ภาษาบาลีของท่าน เชิญลงทะเบียน หรือ เข้าระบบเพื่อทดสอบ