โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ผู้ทำคะแนนสูงสุดแบบทดสอบซ้อม
แบบข้อสอบซ้อม ความรู้ภาษาบาลีพื้นฐาน ชุดที่ ๑
1
พระ ปรีชา
ระยอง
04-01-2558
78 คะแนน
2
นางสาว ฐิติญา
จันทบุรี
31-08-2558
77 คะแนน
3
น.ส. รัมภ์รดา
สมุทรปราการ
09-01-2558
71 คะแนน
4
แม่ชี นาเดสดา
เชียงใหม่
16-12-2557
71 คะแนน
5
นาย ปัญญา
เพชรบูรณ์
24-01-2558
66 คะแนน
6
นาย ยรรยงค์
กรุงเทพมหานคร
10-03-2558
66 คะแนน
7
นาย ชรินทร์
ชัยภูมิ
31-08-2558
66 คะแนน
8
นาย ชะเนษฎ์
กรุงเทพมหานคร
16-12-2557
65 คะแนน
9
พระ อติชาต
สระแก้ว
17-12-2557
65 คะแนน
10
นาย ร่วม
นครนายก
23-12-2563
64 คะแนน
11
นางสาว จรรยาลักษณ์
ชัยภูมิ
31-08-2558
62 คะแนน
12
พระครูปลัด กิตติศักดิ์
ระนอง
25-05-2559
60 คะแนน
13
นาย คมเพชร
บุรีรัมย์
22-07-2559
60 คะแนน
14
Mr. Boonyawat
เลย
25-07-2559
59 คะแนน
15
พระมหา จรุญ
นครสวรรค์
28-08-2559
57 คะแนน
16
นาง รัตติยา
นครสวรรค์
27-08-2559
56 คะแนน
17
พระ วรานนท์
นครสวรรค์
27-08-2559
56 คะแนน
18
นางสาว ณัฐยากร
อุบลราชธานี
23-02-2563
55 คะแนน
19
นาย ณัฐพล
กรุงเทพมหานคร
16-12-2557
53 คะแนน
20
นาย สุภาเดช
ลำปาง
02-02-2558
52 คะแนน
21
นางสาว รมิดา
นนทบุรี
02-11-2562
45 คะแนน
22
นาย โสภณ
นครพนม
26-07-2563
45 คะแนน
23
พระ พรเทพ
ตรัง
21-05-2558
44 คะแนน
24
พระ สมบัติ
กำแพงเพชร
26-08-2559
43 คะแนน
25
พระ สรภัค
กรุงเทพมหานคร
28-02-2559
42 คะแนน
26
นางสาว สิริสุภา
ชลบุรี
23-04-2562
42 คะแนน
27
น.ส. ปิยมน
กรุงเทพมหานคร
21-12-2557
40 คะแนน
28
น.ส. สายรุ้ง
นครศรีธรรมราช
21-11-2558
40 คะแนน
29
นางสาว ชนากานต์
เพชรบูรณ์
08-10-2559
40 คะแนน
30
นาย รุจินพ
นครปฐม
02-02-2560
40 คะแนน
31
นาย ณัฐกริช
นครราชสีมา
18-12-2557
39 คะแนน
32
พระ สราวุธ
ระยอง
12-11-2560
39 คะแนน
33
นาย อภิรักษ์
ชลบุรี
07-10-2560
38 คะแนน
34
นาง จิณห์ศศิโสม
กรุงเทพมหานคร
12-02-2563
38 คะแนน
35
นาย อิสรภาพ
นครราชสีมา
13-08-2558
37 คะแนน
36
นางสาว ญาสุมินทร์
สมุทรสาคร
17-11-2558
37 คะแนน
37
นางสาว ยุวลี
นครราชสีมา
22-08-2558
36 คะแนน
38
นางสาว กรรณิกา
นครราชสีมา
31-08-2558
36 คะแนน
39
นางสาว วีรภา
กรุงเทพมหานคร
30-09-2559
36 คะแนน
40
นาย เอกพล
นครราชสีมา
12-08-2558
35 คะแนน
41
นางสาว กาญจนา
นครราชสีมา
29-08-2558
35 คะแนน
42
นางสาว เนตร์ดาว
กรุงเทพมหานคร
19-08-2558
33 คะแนน
43
นาย ธนากร
ร้อยเอ็ด
23-08-2558
33 คะแนน
44
นางสาว นุชนากร
ตราด
06-09-2558
33 คะแนน
45
ว่าที่ ร.ต. ณัฐพล
กรุงเทพมหานคร
21-01-2562
33 คะแนน
46
นางสาว ณัฐศิมา
สมุทรสาคร
24-10-2562
33 คะแนน
47
นางสาว จริยา
นครราชสีมา
13-08-2558
32 คะแนน
48
สิบโท วิมลเดช
เชียงราย
17-12-2557
31 คะแนน
49
นางสาว เพชรไพลิน
นครราชสีมา
13-08-2558
31 คะแนน
50
นาย ชนะชัย
นครราชสีมา
15-08-2558
31 คะแนน
51
นางสาว ธณัชชา
นครราชสีมา
16-08-2558
31 คะแนน
52
นางสาว สุดารัตน์
นครราชสีมา
31-08-2558
31 คะแนน
53
นาย อิสรภาพ
นครราชสีมา
01-09-2558
30 คะแนน
54
นางสาว รัตนา
นครราชสีมา
01-09-2558
30 คะแนน
55
นาย ธเนศ
อุดรธานี
24-10-2561
30 คะแนน
56
นาวาอากาศเอก หญิง ลักษณวิไล
กรุงเทพมหานคร
01-01-2564
30 คะแนน
57
นาย สุวรรณ์
ปทุมธานี
08-10-2564
30 คะแนน
58
นางสาว กมลภัทร
ชัยภูมิ
23-08-2558
27 คะแนน
59
นางสาว นิตยา
นครราชสีมา
23-08-2558
27 คะแนน
60
นาง วลัยพร
สงขลา
17-08-2558
27 คะแนน
61
นางสาว ณัฐพร
สมุทรปราการ
01-03-2559
27 คะแนน
62
นาย สรวิทย์
นครปฐม
16-07-2558
26 คะแนน
63
นางสาว กาญจนา
นครราชสีมา
16-08-2558
26 คะแนน
64
พระ สมบูรณ์
สุรินทร์
01-01-2558
25 คะแนน
65
นาย กิตติพงษ์
ลพบุรี
26-08-2559
25 คะแนน
66
นาย ภัทราวุธ
บุรีรัมย์
23-08-2558
24 คะแนน
67
พระ โยธี
อุดรธานี
17-12-2557
23 คะแนน
68
นางสาว เบญจวรรณ
นครราชสีมา
15-08-2558
22 คะแนน
69
นางสาว รัชนีกร
นครราชสีมา
18-08-2558
21 คะแนน
70
นางสาว อัญธิดา
ขอนแก่น
30-08-2558
21 คะแนน
 
 
 
 
ต้องการทดสอบความรู้ภาษาบาลีของท่าน เชิญลงทะเบียน หรือ เข้าระบบเพื่อทดสอบ