โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกทำข้อสอบบาลี เพื่อรู้จักตัวเอง
เนื้อหาข่าว :
การทำข้อสอบบาลีนั้นเพื่อรู้จักตัวเราเอง ในเรื่องเหล่านี้

๑. รู้ว่า ตัวเองรู้หรือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภาษาบาลี
๒. รู้ว่า ตัวเองมีความอยากมาก อยากได้คะแนนมากเพียงใด
๓. รู้ว่า ตัวเองมีความซื่อตรงต่อกติกาสนามสอบและเคารพต่อความเป็นจริงเพียงใด
๔. รู้ว่า ตัวเองนั้นเป็นกรรมการที่คอยตรวจสอบตัวเองตามกติกาของสนามสอบได้เพียงใด
๕. รู้ว่า ตัวเองอดทนได้ ไม่เปิดหนังสือ ไม่ค้นเว็บ ไม่สอบถามคนอื่น เพื่อค้นหาคำตอบ ขณะทำข้อสอบ
๖. รู้ว่า ตัวเองมีความสุขหรือมีความทุกข์มากน้อยเพียงใดในการศึกษาภาษาบาลี

ผู้เข้าทดสอบท่านใดก็ตาม ที่ไม่มีความอดทนต่อความอยากของตัวเอง ไม่เคารพต่อความเป็นจริง ไม่สนใจกติกาสนามสอบ ไม่ซื่อตรงต่อตัวเอง คือ เปิดหนังสือดู ค้นหาข้อมูลจากเว็บ หรือสอบถามคนอื่น ในขณะทำข้อสอบ  แม้ว่าจะทำคะแนนสอบได้ 100 คะแนนเต็มก็ตาม  ถือว่าผู้เข้าสอบท่านนั้น "สอบตก" แบบอัตโนมัติทันที 
วันที่โพส : 17/12/2557
จำนวนคนเข้าดู : 5294