โครงการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาบาลีชาวไทย ปี 2558
ดาวน์โหลด
หนังสือเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย
เนื้อหาข่าว :
หนังสือเรียนหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น มหาบาลีวิชชาลัย ดาวน์โหลดตาม Link ข้างล่าง 

(หมายเหตุ หนังสือ กัจจายนสุตตปาฐะแปล และ รูปสิทธิทีปนี เป็นหนังสือเรียนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง แต่สามารถอ่านเสริมได้เช่นกัน)
วันที่โพส : 25/11/2557
จำนวนคนเข้าดู : 2042